Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjno-Naukowe „KEN” jest międzypokoleniową koalicją osób chcących podjąć działania ukierunkowane na promowanie nowoczesnych form edukacji. Stowarzyszenie podejmuje działania mające na celu wyrobienie u młodych ludzi postaw obywatelskich oraz poczucia odpowiedzialności za państwo i region. Chcemy budować wśród uczniów i nauczycieli postawy empatii i zrozumienia dla mniejszości. Podczas spotkań z młodzieżą na każdym poziomie edukacji chcemy szerzyć ideę równości. Dążymy także do wprowadzenia warsztatów o tolerancji jako przedmiotu obowiązkowego.

Stowarzyszenie „KEN” ma status Organizacji Pożytku Publicznego.

Ludzie Stowarzyszenia „KEN”

Kto nas wspiera?

Dołącz do nas!

Nasz Statut

Pobierz sprawozdanie merytoryczne za 2014 r.

Pobierz sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Pobierz sprawozdanie merytoryczne za 2015 r.

Pobierz sprawozdanie finansowe za 2015 r.